I mange år har det således været svært for vandforsyninger over hele verden at sikre, at mest muligt vand ender det rigtige sted – altså i vandhaner, vaskemaskiner og cisterner hos de forbrugere, der også betaler for vandet. – Forsyningernes medarbejdere kan nu få et meget præcist overblik over vandspild og lækager i netværket. De vil kunne følge udviklingen i deres ledningsnet tæt – og de vil få alarmer om tekniske hændelser eller uregelmæssigheder automatisk, siger Kristian Rokkjær, Head of Product Management, Water Solutions hos Kamstrup.

– Ved at kombinere intelligent måleteknologi, fjernaflæsning og vores nye analyseplatform kan et vandforsyningsselskab faktisk blive meget klogere på sit eget distributionsnetværk – uden at skulle ud i omkostningstunge opgravninger, siger Kristian Rokkjær.

Et af de forsyningsselskaber er Assens Forsyning. Her hentes data fra selskabets fjernaflæste målere via et lukket, krypteret radiosystem ind til Assens Vands kommandocentral via en stor hovedantenne. Vandforsyningsnettet i Assens har en fysisk struktur, der gør brugen af analyseplatformen ret oplagt. Det er sektionsopdelt – man kan altså måle både vand-indtag og forbrug i hver enkelt sektion ganske præcist.

– Nu måler vi forbruget i hele netværket time for time, og Kamstrup har leveret software, der gør, at vi får en alarm, hver gang der sker noget med forbruget ude i sektionerne, der ikke ligner det sædvanlige, siger Anne Lyndorff Hovmøller, civilingeniør og teamleder (foto) for vanddelen af Assens Forsyning. – En vandforsyning er jo normalt sådan en størrelse, som man kun ringer til, når tingene ikke virker. Når der kommer brunt vand ud af hanen. Når der er brud på ledningen, siger Anne Lyndorff Hovmøller.

Men sådan er det ikke længere i Assens. Her er vandforsyningen ikke længere primært kendt som der, hvor man ringer hen og klager. – Tværtimod – siden Assens Vand i 2015 tog en beslutning om totalt at overgå til en intelligent vandmåler-løsning er forsyningsselskabet i stigende grad blevet kendt som dem, der ringer og fortæller forbrugerne, at noget er galt og bør undersøges – før de selv opdager noget, fortæller Anne Lyndorff.