I Sønderborg Forsyning vil vi være kendt for at sætte dagsordenen på forsyningsområderne – og derigennem påvirke samfundet positivt. Se detaljer i denne publikation: https://sonfor.dk/baererapp2021/#dearflip-df_46736/3/

Sønderborg Forsynings arbejde med ansvarlighed. Politik for samfundsansvar sætter den overordnede ramme for Sønderborg Forsynings arbejde med ansvarlighed. Dertil kommer en række andre politikker, der vedrører afgrænsede områder.

Det drejer sig bl.a. om:

  • Partnerskabspolitik
  • Personalepolitik
  • Politik for whistleblowing

Alle medarbejdere skal være bekendte med nærværende politik.

Hos Sønderborg Forsyning har vi nedsat et Bæredygtighedsråd, som har til opgave at udvikle en årlig ansvars- og bæredygtighedsrapport, formulere mål og ambitioner, indsamle forslag fra organisationen, skabe samarbejde på tværs af afdelingerne samt være med til at identificere områder hvor der er udfordringer i forhold til bæredygtighed i Sønderborg Forsyning.

Bæredygtighedsrådet arbejder med fokus på FN’s 17 Verdensmål. Rådet skal sikre implementering af verdensmålene hos Sønderborg Forsyning. Samtidig skal rådet sikre opfølgning af de centrale principper i målene, herunder ansvarlighed, menneske-rettigheder og den bæredygtige udvikling (sociale, miljømæssige og økonomiske).