Af: Direktør Niels Møller Jensen, Herning Vand, Direktør Per Holm, BlueKolding, Direktør Jens Bastrup, Skanderborg Forsyning og Direktør Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning

Der er ikke længere grund til at søge efter fremtider via kortlæsning, kaffegrums eller horoskoper. Det er nu, at der skal handles, findes løsninger og tages konkrete beslutninger, der peger i retning af de ambitiøse danske klimamål.

MOMENTUM. Der er en sjælden national samling om de ambitiøse klimamåle. I Danmark har vi en veludviklet evne til lejlighedsvis at slå kraftspring og finde løsninger. En udfordring om at tøjle vores CO2-udslip via den skrappeste klimalov, kan da kun skabe begejstring og inspirere til at gå nye veje. Om nogen nation kan indfri en så ambitiøs målsætning, så må det være den danske.

Det er nu, at vi som branche skal stemple ind. Der er behov for et reelt nybrud i måden at tænke ressourcer og forvaltning af samme.

SLIP BETONHOLDNINGER. Vi er godt i gang. Der er gennemført CO2-reducerende og monetært værdiskabende projekter (eks. forædling af slam til værdiprodukter, fjernvarme via spildevand, opgradering af biogas og fosforprodukter af slam).

Innovativt skal vi sammen med andre aktører nytænke og ny designe. Gå langt – og ad nye veje. Vores særlige blå baggrund skal medvirke til at gøre målsætninger til virkelighed.

MERE-FOR-MINDRE. Naturlige monopoler kan have for vane per refleks at kræve regler, prisforhøjelser og øgede budgetter, når der tales om forandring. Forandringer kræver åbenhed over for nye forretningsmodeller, nye effektive processer og teknologifremme. Kort og godt: Et stop for silotænkning.

Det kræver innovativ tilgang. Vi skal finde enkle og ”mere-for-mindre-løsninger”. Som branche skal vi forstå at tolke tidens strategiske varsling, gribe handsken – og sammen fange signalet om at forandringen er her! Der skal fart på.