Mød SWECO på mini-session B på Vandcenter Syd, den 5. september 2018, Vandcenter Syd, Ejby Mølle, Sankt Jørgens Gade 213, 5000 Odense C

TEMA: Bæredygtighed, Klimatilpasning og Resiliens – perspektiver fra den private sektor

Byerne rundt i verden kæmper med effekterne af klimaforandringer, der sætter et stort pres på infrastruktur, bylivet og ressourcer. I vores indsats for at klimatilpasse vores byer, har fokus i vandsektoren i Danmark primært ligget på den offentlig sektor.

Men hvad er virksomhedernes rolle i denne proces? Hvordan kan vi inddrage de private virksomheder? Og hvorfor skal vi det? Hvad er det for nogle synergier vi kan finde mellem de to makro sektorer, der kan skubbe mod en trinvis klimatilpasning, men også måske tør udfordre ”business as usual” og begynde at tænke på ”transformational adaptation” og samfundsmæssige resiliens? Sweco sætter fokus på disse og andre relaterede spørgsmål, i en session med globale perspektiver og med fokus på relation mellem SDG’er og klimatilpasning.

Navn på oplægsholder: Alvaro Fonseca, Chefrådgiver, SWECO

Sweco planlægger og designer fremtidens byer og samfund. Vores arbejde resulterer i bæredygtige bygninger, effektiv infrastruktur og adgang til elektricitet og rent drikkevand.

Rent vand og spildevandsanlæg er afgørende for, at byer og samfund fortsat kan vokse i fremtiden. Swecos eksperter sikrer, at vandbehandlings- og spildevandsanlæg leverer rent vand, og de håndterer det spildevand, som tusindvis af mennesker udleder hver dag. Sweco har altid en integreret tilgang til projekter, hvor der både tages højde for økonomi, miljø og mennesker.

Sweco services – bl.a.: Bæredygtig indvinding af grundvand, at perspektivere klimatilpasning ift. ønsker om fremtidig arealanvendelse og grundvandskvalitet, planlægning af udnyttelse af grundvand, indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse.