Det er ikke kun i Aalborg, at der intenst satses på at fremstille klimavenlig jetfuel. Bo Laden, direktør, Aalborg Forsyning fortalte på årets ÅBENT FORUM hos Vandcenter Syd i september, at Aalborg Universitet sammen med Aalborg Vandkoncern A/S har fundet formlen på, hvordan slam omdannes og raffineres til biofuel til brug for blandt andet flymotorer. Han fortalte videre, at forsøget nu rulles ud i storskala, og man forventer at kunne dække behovet til alle indenrigsflyvninger.

NY RAPPORT. Det er en udfordring og en problemstilling, der også arbejdes med på Syddansk Universitet. Her arbejder man ikke med potentialet i slam fra forsyningsvirksomheder men om biogas. En ny rapport melder om, at det er muligt at fremstille klimavenligt flybrændstof i Danmark ved hjælp af biogas. Det er et dansk forskerhold, der har offentliggjort en foreløbig rapport, der antyder, at det er muligt at fremstille bæredygtigt, grønt flybrændstof i Danmark.

Den syddanske opskrift kan lyde på en blanding af blandt andet CO2, brint og den biogas, som afgasses fra gylle, halm ogfødevareaffald. Rapporten er lavet i samarbejde med med den nordiske luftfartsbranche og konsulentvirksomheden Niras. Den er blevet gennemgået af et stort antal eksterne eksperter og aktører i energibranchen. Og langt de fleste er positive.

– Vores rapport viser, at teknologien til at fremstille bæredygtigt flybrændstof i Danmark og i Norden er til stede, så vi kan påbegynde etableringen af produktionen inden for få år, og at det er en bæredygtig, attraktiv og mængdemæssigt tilstrækkelig løsning på globalt niveau, siger professor Henrik Wenzel, der står i spidsen for forskerholdet, til Politiken.

FJERNVARMEPERSPEKTIV. Den komplicerede proces bygger blandt andet på adgang til rigeligt organisk affald – for eksempel fra landbruget – og et godt fjernvarmenet.

Parallelt med denne produktion af brændstoffer, kaldet electrofuels, dannes der overskudsvarme, der kan bruges i fjernvarmen. Fjernvarme Fyn har dels leveret oplysninger og data til rapporten, dels fået eksperter til at løbe rapporten igennem. Her siger direktør Jan Strømvig til Politiken, at han tror på projektet – også fordi det kan være en del af løsningen på et problem, som han selv står med. – Vores fjernvarmeselskab har et af de sidste kulfyrede kraftværker, og vi har besluttet, at vi skal være kulfrie senest i 2025. Så vi skal have erstattet vores tabte kulvarme med noget andet. En model kunne være, at man placerede en flybrændstoffabrik som nabo til vores anlæg, så vi kunne høste overskudsvarmen fra produktionen, siger Jan Strømvig.