Er Forsyningerne klædt på til fremtiden?

Velkommen til en dag med fuld fokus på ”forsyningernes vilde problemer” – alias de udfordringer, vi skal have løst!

Velkommen til en dag med fokus på det vi skal gøre noget ved:
• regulering med rimelighed
• samspil, tiltro & tillid
• udsyn, dialog & attituder

Kan man uden begrundelse, automatisk sætte lighedstegn mellem monopol og for høje priser, ineffektivitet, lemfældighed, tomgang og almen disrespekt for hvad der kan kaldes ”andre folks penge”? – næppe!

Kan offentlig økonomisk regulering de facto forhindre samfundslukrative fremtidige klimaprojekter? – JA!

Kort og godt: Tilliden omkring hele virkegrundlaget for den danske forsyningssektor skal retableres – de rigtige rammer og virkevilkår, for fremtidens infrastruktur skal etableres. www.forsyning2100.nu byder velkommen til en dag i Koldingkonferencens 2023-tegn – den 23. august 2023 på Koldinghus. VEL MØDT. Arrangører: BlueKolding, Herning Vand, Kalundborg Forsyning, Brønderslev Forsyning og Vandcenter Syd.

For yderligere info klik her