Regulering skal understøtte; vis nu tillid og udsyn, Christiansborg

John Buur Christiansen Adm. direktør for BIOFOS – Danmarks største spildevandsvirksomhed har en særlig melding til landets forsyningspolitikere: – Det giver ikke mening, at der kan ifaldes personligt strafansvar, hvis sektorlovgivningen ikke overholdes i nyt forslag til Vandsektorloven, skriver Biofos-direktør John Christiansen i et artikelindlæg. Helt grundlæggende er det nuværende forslag til Lov om ændring af vandsektorloven, lov om betalingsregler for spildevands-forsyningsselskaber m.v. og lov om vandforsyning m.v. gennemsyret af mistillid til vandselskaberne, lyder kommentaren: – Det åbenlyse, konkrete og banale eksempel er, at der i lovforslaget er indarbejdet forslag om at indføre en udvidet og mere præcis mulighed for, at et medlem af et vandselskabs ledelse – primært bestyrelse eller direktion – kan ifaldes personligt strafansvar, hvis sektorlovgivningen ikke overholdes.

Det giver ikke mening. Vi er i hvert fald ikke bekendte med vandselskaber, som udøver virksomhedsledelse i strid med reguleringen, eller at der historisk har været sager, som har kaldt på et behov for at sanktionere ledelsesmedlemmer – tværtimod angives det i indledningen til lovforslaget, at vandbranchen er i international topklasse. Hvorfor skal der være særlig straf for ledelser i netop vandselskaber? Hvorfor ikke for ledelsen i busselskaber? Eller i alle selskaber i markeder med monopol?

Vandsektorloven, der regulerer vandsektorens økonomiske rammer og organisatoriske forhold, har i mange år været genstand til kritik fra branchens aktører. Til oktober ventes et udspil til en ny vandsektorlov at blive fremlagt – Det nytter at være saglig og så lyttes der på Borgen: Tak til forligskredsen bag Vandsektorloven for at lytte til vandbranchens bekymringer om det foreliggende forslag til Lov om ændring af vandsektorloven. Også tak for at udskyde fremlæggelsen af forslaget til oktober, skriver John Buur Christiansen – og fortsætter: – Det giver den fornødne tid til at få de nødvendige strategiske drøftelser og politiske overvejelser af, hvilken vandsektor vi skal have i Danmark i fremtiden: Skal vi have en vandsektor, der afvikler med ensidigt fokus på et kortsigtet økonomisk rationale og lave priser, eller vil vi have en vandsektor, der udvikler og bidrager til grøn omstilling og klimaet, og som understøtter eksport af vandteknologi til resten af verden – naturligvis til en lav pris for borgere og virksomheder? I Biofos ønsker vi det sidste, og for at komme dertil er der et stykke vej.

Sælger mere end 2 ½ gang mere end der bruges. På vores største renseanlæg – Lynetten – solgte vi eksempelvis 2,67 kWh energi for hver eneste kWh, vi købte i første kvartal 2023. Vi er altså i dén grad energipositive. Men vi kan udnytte ressourcerne i spildevandet endnu mere – og endnu bedre – hvis den kommende regulering vel at mærke vil tillade det. I dag rummer reguleringen således ingen incitamenter til, at Biofos øger udnyttelsen af energien eller for den sags skyld deltager i forskellige udviklingsprojekter. Det skyldes, at energiindtægter p.t. betragtes som primære indtægter og modregnes i taksten til kunderne, mens omkostningerne skal rummes inden for den eksisterende omkostningsbase. Det betyder, at eventuelt øget udnyttelse af energi vil skabe et pres på vores omkostningsbase. Samtidig risikerer vi at fremstå som ineffektive, fordi omkostningerne stiger, hvilket kan have den følgevirkning, at selskabet pålægges individuelle effektiviseringskrav. Det er jo ikke ligefrem incitamenter til at udvikle og gennemføre projekter, der med en fornuftigt sammensat regulering vil have positiv businesscase på alle bundlinjer, pointerer John Buur Christensen.

Regulering skal understøtte. – Vandbranchen mener, at der er mange andre uhensigtsmæssigheder end manglen på tillid i det forslag til Lov om ændring af vandsektorloven, som var i høring for godt og vel et års tid siden.   Men måske de færreste er klar over, at vandbranchen – og særligt de helt store spildevandsselskaber som Biofos – efterhånden er seriøse spillere på energimarkedet? Renseanlæg er nemlig mere end godt på vej til at blive ressourceanlæg, hvor spildevandet udnyttes som værdiskabende ressource.  Så kære forligskreds – mit store ønske til jer er: Vis vandbranchen tillid og lad os sammen skabe en vandsektorlov, der udvikler og ikke afvikler. Men først og fremmest: Lyt til os – jeres ønsker er nok det samme som vores: En regulering, som effektivt understøtter dansk eksport, vores miljø og vores klima. Jhn Buurs artikel er også bragt i CleantechWatch.

Se forsyning2100.nu . Er Forsyningerne klædt på til fremtiden? Velkommen til en dag med fuld fokus på ”forsyningernes vilde problemer” – alias de udfordringer, vi skal have løst! En dag med fokus på det vi skal gøre noget ved …

BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Vi renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Vi udnytter ressourcerne i spildevandet til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet