Energichefen – og også tidligere konstitueret direktør, der også har været ansvarlig for et årelangt systematisk brud på udbudslovgivningen samt ulovlige indkøb for mere end 300 millioner kroner, er nu afskediget fra ARC, Amager Ressource Center.

Ifølge https://energiwatch.dk/Energinyt/Energiselskaber/article10856462.ece har selskabet sammen med Dan Fredskov nu indgået en aftale om aftrædelse. Dan Fredskov var frem til august konstitueret direktør for ARC, hvor Jacob Hartvig Simonsen trådte til som øverst ansvarlig i det kommunalt ejede selskab. – Baggrunden er, at vi ikke har været dygtige nok til at lave udbud. På den baggrund har vi vurderet, at det er bedst for ARC og bedst for Dan Fredskov, at vores veje skilles, siger den nytiltrådte direktør.

Et gammelt problem. I foråret 2017 var det værkets tidligere direktør Ulla Röttger, der også var ansvarlig for milliardprojektet Amager Bakke, der måtte forlade jobbet – efter oplysninger daterer problemerne sig helt tilbage til 2010, hvor ARC har sendt kontrakter på lige over 300 millioner kroner videre til private leverandører uden at have haft opgaverne i det lovpligtige offentlige udbud. Langt hovedparten af aftalerne er indgået i energiafdelingen, hvor Dan Fredskov har været chef siden 2007.