Godt nyt til alle fjernvarmekunder i Roskilde. Roskilde Kommune har netop godkendt vores planer om at etablere et nyt varmepumpeanlæg, som udnytter varmen i spildevand. Det er både godt for økonomien og for miljøet, at vi nu kan komme videre med etableringen af fjernvarmepumpen på 8 MW på Bjergmarken Renseanlæg i Roskilde Kommune. – Vi har noget renset spildevand, som er varmt, og som vi pt. udleder i fjorden, der ikke har gavn af varmen. Nu kan vi i stedet udnytte den varme direkte til at lave grønnere fjernvarme til vores kunder. Det giver jo bare god mening på så mange planer, fortæller projektleder Lærke Ærenlund, Fors.

Udover at varmepumpen udnytter varmen, så vil en positiv sideeffekt også være større biodiversitet qua et bedre fjordmiljø. Det vil det, da varmepumpen efterfiltrerer spildevandet, som fjerner en stor del af fosfor og suspenderede stoffer i udløbsvandet, hvilket er en fordel for både fugle og fisk. – Men det er ikke de eneste gevinster. For når vi tilfører varmt vand til fjernvarmenettet fra Bjergmarken Renseanlæg, vil det medføre, at temperaturen og derved også varmetabet i hele hovedcentral-nettet kan sænkes. Og derved sparer vi endnu flere penge til fordel for vores kunder, fortsætter Lærke Ærenlund.

Varmepumpen vil resultere i, at 14 % af den samlede mængde fjernvarme i Roskilde bliver grønnere og samtidig lokalt produceret. Det svarer til 3500 husstandes årlige fjernvarmeforbrug. Fjernvarmen produceres ved at hive varmen ud af det færdigrensede spildevand på Bjergmarken Renseanlæg, som dagligt håndterer spildevand fra ca. 50.000 kunder. Fjernvarmen bliver herefter ført fra renseanlægget til Møllehusvej, hvor varmen bliver sendt videre ud i det eksisterende fjernvarmenet.