Vil du være med til at udvikle og anlægge fremtidens skybrudsløsninger?

På Frederiksberg har vi et ambitiøst mål om, at byen skal kunne klare fremtidens klimaforandringer. Vi skal de næste 20 år anlægge skybrudsprojekter for ca. 80 mio. kr. hvert år. I alt en samlet investering på 2,2 mia. kr.

Skybrudsprojekterne er en række hydraulisk sammenhængende anlægsprojekter som tilsammen er med til at aflaste den eksisterende kloak, så byen kan klare fremtidige skybrudshændelser. Vi kombinerer ofte skybrudsprojekterne med andre elementer i byrummet, så vi skaber merværdi for byen, f.eks. i form af mere grønne byrum e.l.

Vi søger en erfaren, engageret og samarbejdsegnet projektleder

Arbejdssted

Frederiksberg

Frederiksberg Kommune