Nej, det er KLAR-Forsyning, der arbejder med en drone! En drone kan bruges til meget, og den kan også bidrage positivt til arbejdet i en forsyningsvirksomhed. KLAR Forsyning har derfor anskaffet sig en drone, der skal filme og dokumentere arbejdet med blandt andet anlægsarbejde, regnvandsbassiner og pumpestationer. Dronen har også vist sig at være et nyttigt værktøj i beredskabssituationer, som for eksempel stormfoldshændelsen i starten af januar.

KLAR Forsyning brugte her dronen til at overvåge, hvordan situationen udviklede sig i de ramte områder, og den information kan siden bruges til at planlægge nye tiltag i forbindelse med klimatilpasning. – Droneflyvninger giver os helt nye muligheder for at filme og dokumentere vores arbejdet, og den gør det lettere for os at holde overblikket over status på de projekter, vi arbejder med, og så er den rigtig nyttig, når vi arbejder steder, hvor det er svært at komme frem. Det fortæller Anders Valentin, der er projektleder i KLAR Forsyning og har dronecertifikat.