Salg af vandmålere til Ghana

Et kongeligt besøg ledsaget af en erhvervsdelegation bestående af hele 38 danske virksomheder inden for landbrug og fødevarer, bæredygtighed, cleantech og grønne løsninger samt den maritime sektor og infrastruktur – herunder også firmaet Kamstrup, som  allerede har leveret 40.000 vandmålere til Ghanas vandselskab, Ghana Waters samt 200.000 elmålere til Electricity Company of Ghana. Marketingsdirektør Jesper Daugaard forklarer I Ingeniøren: – Vi har før oplevet, at delegationsbesøg har åbnet døre for os på nye markeder. Selvom vi allerede har forretning i Ghana, regner vi bestemt med, at det vil resultere i et endnu tættere samarbejde, når vi deltager i delegationen sammen med Dronningen. Vi ser Ghana som en vigtig indgang til Afrika, hvor vi kan vise værdien af moderne teknologi. Vi ser et stort potentiale i Ghana i ift. intelligent vandmåling, særligt fordi de har store problemer med vandspild.

Jesper Daugaard har store forventninger til Kamstrup’s fremtidig salg i Ghana: – Ghanas stigende interesse for teknologi gør dem til en af Afrikas fremgangslande inden for vandbranchen. Investeringen i intelligent vandmåling kan være med til at reducere deres vandspild, som de har store udfordringer med. De vil blandt andet blive i stand til at opdage lækager og identificere, hvor i distributionsnettet, der kan optimeres. At forbrugerne i Ghana bliver afregnet for deres vandforbrug betyder samtidig, at der vil være penge til vedvarende investeringer i infrastrukturen, siger han til bladet.