Trine Lindegaard Holmberg, Direktør ARGO I/S, – Vi har brug for at arbejde sammen og skabe fælles indsats på tværs af offentlig sektor, privat sektor og ngo’er, hvis vi skal løse de meget komplekse ressource- og klimamæssige udfordringer, vi som verdenssamfund står overfor. Det arbejder vi for i ARGO.

NY ØKONOMI OG VERDENSMÅL
FORSYNING, AFFALD & ENERGI

Velkommen til en dag med god tid og plads til at lære af hinanden. En dag fyldt med inspiration, faglige sessioner, poster-udstilling, leverandørsessioner og kollegial networking – og det mellem aktører på tværs af hele Danmarks forsyningsbranche.

Vandcenter Syd, ARGO og Skanderborg Forsyning i samspil med Stjernholm A/S og UdbudsMedia.dk har tilrettelagt et ”åbent forum”, en dag hvor branchen gør status og deler viden om, hvordan der arbejdes med verdensmål, god selskabsledelse, certificering, cirkulær økonomi, CSR og samfundsansvar, socialt ansvar og bæredygtighed i forsyningssektoren – og hvordan disse retninger i stigende grad vinder indpas og påvirker samfund og sektor.

En bred kreds af branchens dygtigste aktører står klar til at dele deres viden, erfaring, og syn på forretningsmodeller for effektive forsyningsvirksomheder i det 21ende århundrede. Dette i lyset af den nye økonomi og verdensmålene. Det sker hos Vandcenter Syd, den 5. september 2018. Velkommen til bestyrelse, ledelse samt drift-, informations- og økonomiledere i forsyninger, affaldsselskaber og energivirksomheder samt leverandører og samarbejdspartnere i hele forsyningssektoren.

Læs mere om program og tilmelding her: www.forsyning2100.nu