Shared: Mød os på mini-session C på Vandcenter Syd, den 26. september 2019,
Vandcenter Syd, Ejby Mølle, Sankt Jørgens Gade 213, 5000 Odense C

Shared: Fra strategi til indarbejdelse af Verdensmål i indkøbs- og udbudsprocesser

Hvordan omsættes strategi til Verdensmål? Hvordan kommer vi videre med at få målene for bæredygtighed indarbejdet og konkretiseret, når vi laver offentlige udbud? Hvordan kan de integreres som et konkurrenceparameter, de bydende skal forholde sig seriøst til? Og hvordan kan vi sikre os, at relevante verdensmål også bliver reflekteret i det færdige produkt?

Shared understøtter FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og forventer at vores samarbejdspartnere og deres leverandører har tænkt verdensmålene ind i virksomhedens hverdag. Målene skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Vi har en forventning om at leverandøren udbreder supply chain-princippet til sine underleverandører, og kædeansvaret gælder dermed i hele leverandørkæden. Shared følger aktivt op på, hvorvidt leverandøren efterlever de kontraktmæssige krav og deres samfundsmæssige ansvarlighed.

Præsentation af: indkøbs- og udbudschef Trine Bech Fruergaard og direktør Therese Bonney, Shared A/S