Vestforbrænding, Danmarks største affaldsselskab, håndterer dagligt affald fra knapt 1 mio. borgere og ca. 60.000 virksomheder i de 19 ejerkommuner. Andelen af affald, der genanvendes stiger, og Vestforbrænding kan nu sende 63 mio. retur til sine ejere. Det siger bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen.

– I ejerkommunerne er vi stolte af de resultater, som Vestforbrænding har leveret også i 2017. Et selskab som grundet sin position er forpligtet til at være placeret i førerfeltet, siger bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen og fortsætter: Vi skal samarbejde på tværs af kommuner og forsyningslandskabe, så vi udnytter ressourcerne i affaldet bedst muligt og bidrager til at udbrede affaldsbaseret og anden CO2-neutral fjernvarme.

Vestforbrænding kan vise en stigning i antallet af børn og unge, som bliver undervist om affald og energi. I 2017 var 22.300 således på besøg i blandt andet Vestforbrændings nye interaktive læringsmiljø ”PowerLAB”