Vi spilder ressourcer

Artikel i Altinget Af Arne Remmen, Claus Ekman og Charlotte Fischer, hhv. professor ved Aalborg Universitet, direktør i Det Økologiske Råd og direktør i Dansk Affaldsforening.

Vi taler om klima, cirkulær økonomi og et Danmark uden affald, men udviklingen går på vigtige områder den forkerte vej. Mange produkter holder kortere. Vi smider store mængder ting ud, som kunne være repareret. Brugen af genanvendte materialer snegler sig afsted.

Løsningen kender vi. EU skal stille krav til produkters design, materialer og holdbarhed. Det sker bare alt for lidt og alt for langsomt. Den stigende rovdrift på klodens ressourcer koster ellers dyrt for klimaet og truer forsyningssikkerheden af knappe ressourcer.

Vi glipper tilmed muligheden for at skabe nye jobs inden for design, reparation og genanvendelse. Der er akut brug for politikere i det kommende Europa-Parlament, men også Folketing, som fremover vil gå i front for en langt mere ambitiøs politik for miljøvenlige produkter.

Læs hele artiklen her:

https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/debat-vi-spilder-ressourcer-som-aldrig-foer?utm_source=Dagens+overblik&utm_campaign=f3e4917e51-a7b0a3bc1d275c6005759fd932309485-us3&utm_medium=email&utm_term=0_c3af308f98-f3e4917e51-170794838