Fremtiden kommer, derfor udbygger vi sammen

Hovedstadsområdet bare vokser og vokser. Folk vil bo her, og de vil arbejde her. Flere mennesker og flere virksomheder betyder, at der kommer mere pres på vores rense-anlæg, og det skal vi tage hensyn til – mens tid er. Det er nu, vi hos BIOFOS skal finde ud af, hvordan vi håndterer det øgede pres på vores anlæg. Svaret er samarbejde.

Hvad gør man, når pladsen bliver for trang? Ja, så udbygger man, vil de fleste nok tænke. Men det er den nemme løsning at bygge flere spildevandsbassiner, og en traditionel udbygning af afløbssy-stemet er ikke mulig på grund af pladsmangel. Hos BIOFOS har vi ved hjælp af samarbejde fundet frem til andre løsningsmodeller. Sammen med de 15 kommuner og otte forsyninger i vores opland har vi givet hinanden håndslag på, at vi vil samarbejde om at møde fremtidens udfordringer.

I tæt dialog med kommuner og forsyninger har vi fundet frem til, at belastningen på to af vores renseanlæg, Lynetten og Damhusåen, vil stige med 25 til 30 procent frem mod 2045. Belastningen på Renseanlæg Avedøre vil stige med cirka 20 procent i samme periode. Vi skal finde ud af, hvilke konsekvenser den øgede befolkningstæthed har for vores virksomhed. Hvor meget skal vores renseanlæg kunne klare om 10, 20 og 30 år?

Hvis man styrer opland og renseanlæg sammen, kan man opnå store besparelser, da alternativet er, at man skal udbygge afløbssystemer og renseanlæg. – Samstyring går ud på, at man ser på afløbssystemer og renseanlæg under ét. Hvis man ikke arbejder med samstyring, risikerer vi at skulle bruge 1 mia. kroner ekstra på at udbygge vores anlæg – og dermed kommer der en stor ekstraregning til borgerne. Så det har været en positiv oplevelse at se det engagement og den ildhu i vores samarbejde forsyninger og kommuner imellem, siger procesingeniør hos BIOFOS, Carstens Thirsing, der har været med i hele processen.

Fra forsyningsdirektøren hos HOFOR, Ole Fritz Adeler, lyder det:- Én af de store opgaver er at optimere hele indsatsen på tværs af mange kommuner og forsyninger. Et arbejde som vi allerede er godt i gang med, og som er med til at optimere vores fælles investeringer over de næste mange år, så vi kan nå vores fælles mål med at sikre Storkøbenhavn mod ekstreme regnhændelser.