Fjernvarmeselskaber indbyder private energiaktører til at tage roret i geotermiens næste fase i hovedstaden. HOFOR, CTR og VEKS rækker hånden ud til et samarbejde med store virksomheder med risikovillig kapital og den nødvendige knowhow for at bringe udviklingen af klimavenlig geotermi ind i den næste fase.

– Geotermi har momentum nu. Den videre udvikling af denne grønne energikilde kræver finansiel styrke og teknisk ekspertise. Vi ønsker ikke at spærre for en kommerciel udvikling. Ved at “overlade” tilladelsen til efterforskning og indvinding til markedet giver vi nye aktører mulighed for at bringe teknologien frem til et kommercielt niveau og sikrer på den måde en hurtigere – og måske billigere – fremdrift, siger Lars Therkildsen, administrerende direktør i HOFOR, om baggrunden for beslutningen.

Der sker rigtig meget på geotermi-området i Danmark i øjeblikket. Det er kulminationen på, at der gennem en længere årrække er genereret en omfattende viden om denne grønne energikilde. Hvis udviklingen af geotermi skal bringes videre, er der brug for store investeringer og flere og bredere kompetencer, end vi som fjernvarmeselskaber kan levere.

Fjernvarmeselskaberne HOFOR, CTR og VEKS har siden 2006 sammen drevet det geotermiske demonstrationsanlæg på Amager med henblik på at få erfaringer om geotermi. De tre selskaber har desuden eneret på efterforskning og indvinding af geotermi i hele forsyningsområdet. Eneretstilladelsen udløber den 19. maj 2019, og de tre varmeselskaber ser i den forbindelse muligheder i, at nye kommercielle aktører kan styrke udviklingen af geotermi i hovedstadsområdet.

De tre varmeselskaber ønsker, at geotermi udvikles til at blive en del af fremtidens CO2-neutrale varmeforsyning i hovedstaden.