Det er langt billigere og giver minimale gener for produktionen at forny kloaksystemer inden skader udvikler sig. Især hvis kloaksystemet er over 50 år gammelt eller ved industrivirksomheder, hvor anlægget er belastet af procesvand.

Med 250.000 kvm. bygninger på Danfoss’ hovedsæde i Nordborg og med produktion 24 timer i døgnet, er det derfor helt essentielt at undgå kloaknedbrud og hele tiden være på forkant med udviklingen. Prioriteringen af ledningsnettet på hovedsædet i Nordborg sker i tæt samarbejde med entreprenøren Per Aarsleff A/S og er et led i en klar plan om at undgå dyre og akutte skader på både rør og bygninger og derved sikre overblik, driftssikkerhed samt en økonomisk gevinst på sigt.

Med fornyelsesplanerne er Danfoss  sikre på optimal drift og på at kloakledningerne ikke pludselig falder sammen under gulvet på os. Og det er med til at holde økonomien på sporet.Det er den ældre del af bygningsmassen, hvor der nu bliver udført TV-inspektion, der skal danne grundlag for renoveringsplanerne. Den ældste ejendom på hovedsædet i Nordborg er fra 1951.

Læs artiklen: http://aarsleffpipe.dk/om-os/nyheder/danfoss-vil-undgaa-kloaksammenbrud/