Den Danske Naturfond har erhvervet 130 ha af Kollund Skov, som ligger på nordsiden af Flensborg Fjord ved Kruså. Formålet med erhvervelsen er på sigt at skabe en mere vild skov med en mere naturlig hydrologi.  EnviDan er blevet valgt som rådgiver på opgaven, og er i gang med gennemførelsen af hydrologiske beregninger med det formål at øge det øvre grundvandsspejl og derigennem forbedre naturforholdene samtidig med at veje og omkringliggende omdriftsarealer sikres mod negative påvirkninger.

Projektet munder for EnviDan’s vedkommende ud i en detailprojektering, der kan danne grundlaget for en realisering af projektet – måske allerede i efteråret 2019. Skulle du komme på de kanter, så er skoven allerede i dag et besøg værd, og der ligger nogle rigtigt flotte shelterpladser, som Gendarmstien smyger sig tæt forbi.

Læs mere om projektet her