Fund af pesticidrester i drikkevandsboringer understreger vigtigheden af grundvandsbeskyttelse for at sikre fremtidens drikkevand.

Vi har i vores seneste virksomhedsplan listet nogle af vores indsatser i 2019 op ift. den konkrete udfordring med pesticidfund over grænseværdier samt grundvandsbeskyttelse generelt. Indsatserne omfatter bl.a.:

– Løbende at overvåge pesticidindholdet i vores boringer og regulere indvindingen, så drikkevandet overholder alle gældende bekendtgørelser og grænseværdier – at kortlægge forureningens udbredelse og vurdere konsekvenserne for driften af vores kildepladser
– fortsat at arbejde med skovrejsning omkring vores kildepladser
– i 2019 konkret ved Borreby Kildeplads og ved Lindved Kildeplads.

Du kan læse mere om vores arbejde med grundvandsbeskyttelse samt nogle af vores andre aktiviteter i 2019 i linket: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6489123229947424768/