Dag

september 18, 2019

Bedre overløbs-data

Miljø- og Fødevareudvalget har haft miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd om, hvordan regeringen vil forhindre spildevandsoverløb fra kommunale renseanlæg og kloaksystemer. Udvalget bad ministeren...
Læs mere
BESTIL