Kan styrke grøn omstilling – hvis …

Forsyninger kan styrke den grønne omstilling – hvis de må Forsyningsselskaberne spiller en nøglerolle i indfrielsen af politikernes ambitiøse mål om 70 procent reduktion af CO2-udledningen i 2030. Men forældet og rigid lovgivning spænder ben for flere muligheder og gode idéer hos blandt andre vand- og spildevandsselskaberne. Nu sætter branchen hinanden og politikerne stævne for […]

Strategisk varsling – det er nu!

Af: Direktør Niels Møller Jensen, Herning Vand, Direktør Per Holm, BlueKolding, Direktør Jens Bastrup, Skanderborg Forsyning og Direktør Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning Der er ikke længere grund til at søge efter fremtider via kortlæsning, kaffegrums eller horoskoper. Det er nu, at der skal handles, findes løsninger og tages konkrete beslutninger, der peger i retning […]

Skal høste værdier for kunderne

Skal høste værdier for kunderne  20. december 2019 Digital Strategi 2.0 for Billund Vand & Energi førte til behov for en “datamester”. Datamesteren skal dykke ned i de mange data for at finde nye muligheder for udvikling og mere effektiv drift samt endnu bedre betjening af kunderne. Datamesteren skal hjælpe os til at arbejde med […]

Vi vil 2030-målene – men hvordan?

Niels Møller Jensen, direktør, Herning Vand:  Vær med, når de førende aktører og interessenter udstikker kursen for forsyningssektoren i det kommende årti. Vi ved, at vi vil gøre alt for at nå 2030-målene, men i sandhedens tjeneste skal det også nævnes, at vi aktuelt ikke lige råder over recepten på alle elementer i denne totale […]

Kom med ombord …

Per Holm, direktør, BlueKolding: Med konferencen FORSYNINGSPOLITISK KOMPAS 2020 vil vi sætte kursen for de danske forsyningers bidrag til den grønne omstilling og de ambitiøse danske klimamål. Samtidig vil vi diskutere de krav og begrænsninger, der kan forsinke rejsen. Læs mere og kom med ombord den 4. og 5. februar 2020. https://forsyning2100.nu/forsyningspolitisk-kompas/

Regelmodernisering? Ja tak!

Karin Klitgaard, vicedirektør i DI: – Danske forsyninger er fanget i et krydsfelt mellem muligheder og begrænsninger og mellem ambitioner og krav. Forsyningerne både kan og vil bidrage til både den grønne omstilling og indførelse af klimamålene. Men hvordan navigerer man i det farvand af muligheder, når forældet lovgivning og konstante effektiviseringskrav stikker op som […]

Styr på alt – monsterregn og tørke!

Hans-Martin Friis Møller, direktør, Kalundborg Forsyning: – Hvordan kan de danske forsyninger accellerere den grønne omstilling og bidrage til at nå de ambitiøse danske klimamål? Hvordan kan selskaberne og deres samarbejdspartnere arbejde for at redde verden fra alt fra monsterregn til tørke? Og hvordan kan vi upcycle vores viden og løsninger ved at inspirere andre? […]

Et farvand af forandringer

Direktør Jens Bastrup, Skanderborg Forsyning: – Det kræver et kompas, hvis danske forsyninger skal kunne navigere i fremtidens farvand, der er fyldt med både klima-, energi- og effektiviseringsmål. Det kræver et FORSYNINGSPOLITISK KOMPAS 2020, og du kan være med til at udstikke kursen den 4. og 5. februar 2020 i Industriens Hus og på Christiansborg. Læs […]

GRØN omstilling kræver BLÅ omstilling

– Den GRØNNE omstilling kræver en BLÅ omstilling, for lige nu mærker vi primært klimaforandringerne gennem vand. Stigende nedbør, monsterregn, tørke og stigende havvandspejl. Sådan siger direktør Hans-Martin Friis Møller fra Kalundborg Forsyning, der sammen med andre ambitiøse forsyninger og DI Vand står bag FORSYNINGSPOLITISK KOMPAS 2020. En konference for forsyningsbranchen, dens leverandører, politikere og […]

Muligheder og begrænsninger

– Lad os gøre mere af det, der virker og mindre af det, der forhindrer. Sådan siger direktør Niels Møller Jensen fra Herning Vand, der er et af selskaberne bag konferencen FORSYNINGSPOLITISK KOMPAS 2020. Vær med, når forsyningssektoren sammen med DI Vand inviterer hele forsyningsbranchen, dens samarbejdspartnere og politikere til at diskutere muligheder og begrænsninger […]