Susan Münster: Nej tak til unødvendigt bureaukrati og lag-på-lag-regulering

På Forsyningskonferencen ’24, den 30. januar 2024 på Christiansborg kan du møde Susan Münster, direktør for Danske Vandværker med indlæg om ønsker til fremtidig sektorregulering Susan Münster: Nej tak til unødvendigt bureaukrati og lag-på-lag-regulering. Et vandværk er en non profit-virksomhed og skal derfor ikke generere et overskud: Det er fastlagt med hvile-i-sig-selv-princippet i vandforsyningsloven, som […]

FORSYNINGSKONFERENCE `24 – den 30. januar 2024 på Christiansborg. Det handler om økonomiske rammer og organisatoriske forhold, der matcher tidens krav om bæredygtighed, nytænkning og frem for alt fleksibilitet – men det handler også om  Strategi og muligheder i en krisetid dvs. når den tidskrævende traditionelle strategiudformning ikke er tilstrækkelig – og der skal fokus […]

SESSION C: MØD DECENTRAL ENERGI – GRØNNE FREMTIDER

SESSION C: FORENINGEN DECENTRAL ENERGI – ÅBENT FORUM 2021, Vandcenter Syd. Den 16. september 2021 Det handler om GRØNNE FREMTIDER TEMA: Styrken i samarbejde mellem virksomheder i forskellige brancher (sektorkobling) Mød oplægsholder: Niels Larsen, direktør, Foreningen Decentral Energi  Det handler om miljørigtig grøn og billig energi, der skal fremmes – også politisk! Samarbejdsmodellen i Kalundborg-symbiosen […]

SESSION B: MØD WSP DANMARK A/S – GRØNNE FREMTIDER

SESSION B: WSP DANMARK A/S – ÅBENT FORUM 2021 Vandcenter Syd. Den 16. september 2021 Det handler om GRØNNE FREMTIDER TEMA: Vand, Natur og Sundhed i et fremtidsperspektiv Mød Peter Bornhardt, afdelingschef, Klimatilpasning & Byudvikling / Forsyning & Anlægsteknik, WSP DANMARK Hvilken værdi opnår vi for os, og hvordan kan vi skabe den holistiske løsning? […]

Partnerskab tester slam

Danmarks største slammineraliserings testanlæg til bæredygtig slambehandling finder man i Kalundborg. Det er forsyningsvirksomhederne Fors A/S og Kalundborg Forsyning, der i samarbejde med rådgivningsvirksomheden WSP, har opstillet 85 testbassiner på hver 1000 l i et stort drivhus. Her testes forskellige plantetyper og bambus, belastningsstrategier og temperaturer til at omsætte slam. Der tages udgangspunkt i slambehandlingsmetoden slammineralisering, som det forventes vil […]

På vej mod større enheder

– Forsyningsbranchen er entydigt på vej mod større enheder, og nu er vi heldigvis med på toget – ovenikøbet så vi selv kan være med til at sætte dagsordenen. Sådan siger administrerende direktør Henrik Birch fra SK Forsyning i en kommentar til, at byrådene i Næstved og Slagelse netop har godkendt, at de to kommunalt […]

Det handler om grundvand

54 ud af 95 kommuner har registreret, at de er i gang med de obligatoriske risikovurderinger af de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder? Ifølge Jacob Bjerregaard, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg – Det er vigtigt, at vi passer på grundvandet. Vi skal fortsat have rent drikkevand og forsyningssikkerhed i Danmark. Det værner kommunerne om. Forarbejdet er […]