Miljøet i fokus for fremtidens regulering af vandselskaber

 9. januar 2024 Der er to rigtig gode grunde til, at vandbranchen og politikerne hurtigst muligt bør flytte fokus fra økonomi til miljø. Dels har Danmarks vandmiljø det skidt. Og dels vil det være en god forretning for Danmark. Af Jens Brandt Bering, koncerndirektør, NIRAS Vi skal lære af historien. Før i tiden satte danske […]

ENERGI- OG KLIMANEUTRAL VANDSEKTOR I 2030

ENERGI- OG KLIMANEUTRAL VANDSEKTOR I 2030 – partnerskab/samspil på tværs af erhvervsliv, kommuner og forsyningsselskaber Der står 2024 i kalenderen, hvilket betyder, at der er kun 6 år tilbage før, at vandbranchen skal være energi- og klimaneutral, hvis vi skal leve op til vores egne målsætninger – er det realistisk? I vandbranchen står vi overfor […]

Efterlysning: En aktiv forsyningspolitik!

Efterlysning: En aktiv forsyningspolitik!  28. december 2023 Mon ikke en aktiv forsyningspolitik står allerhøjest på ønskelisten? En aktiv forsyningspolitik er en politisk prioritering. Så enkelt kan det siges. Rammevilkår der fremmer Regeringens klimaplan står højt på ønskelisten. Alternativet er at vælge en mere tilbagelænet position – og håbe på mirakler og lade omstillingen til et mere […]

ÅBENT FORUM bliver i år gennemført den 25. oktober hos Vandcenter Syd, Ejby Mølle i Odense.

Så er Åbent Forum 23 åben for tilmelding! ÅBENT FORUM bliver i år gennemført den 25. oktober hos Vandcenter Syd, Ejby Mølle i Odense. Arrangørerne er Vandcenter Syd, Silkeborg Forsyning og SONFOR- Sønderborg Forsyning. Arbejdet med bæredygtighed og verdensmål tager stadig mere fart i forsyningernes ledelser og bestyrelser. Naturligvis skal der være gearet til at overholde minimumskravfor […]

Kan styrke grøn omstilling – hvis …

Forsyninger kan styrke den grønne omstilling – hvis de må Forsyningsselskaberne spiller en nøglerolle i indfrielsen af politikernes ambitiøse mål om 70 procent reduktion af CO2-udledningen i 2030. Men forældet og rigid lovgivning spænder ben for flere muligheder og gode idéer hos blandt andre vand- og spildevandsselskaberne. Nu sætter branchen hinanden og politikerne stævne for […]

Strategisk varsling – det er nu!

Af: Direktør Niels Møller Jensen, Herning Vand, Direktør Per Holm, BlueKolding, Direktør Jens Bastrup, Skanderborg Forsyning og Direktør Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning Der er ikke længere grund til at søge efter fremtider via kortlæsning, kaffegrums eller horoskoper. Det er nu, at der skal handles, findes løsninger og tages konkrete beslutninger, der peger i retning […]

Skal høste værdier for kunderne

Skal høste værdier for kunderne  20. december 2019 Digital Strategi 2.0 for Billund Vand & Energi førte til behov for en “datamester”. Datamesteren skal dykke ned i de mange data for at finde nye muligheder for udvikling og mere effektiv drift samt endnu bedre betjening af kunderne. Datamesteren skal hjælpe os til at arbejde med […]

Vi vil 2030-målene – men hvordan?

Niels Møller Jensen, direktør, Herning Vand:  Vær med, når de førende aktører og interessenter udstikker kursen for forsyningssektoren i det kommende årti. Vi ved, at vi vil gøre alt for at nå 2030-målene, men i sandhedens tjeneste skal det også nævnes, at vi aktuelt ikke lige råder over recepten på alle elementer i denne totale […]

Kom med ombord …

Per Holm, direktør, BlueKolding: Med konferencen FORSYNINGSPOLITISK KOMPAS 2020 vil vi sætte kursen for de danske forsyningers bidrag til den grønne omstilling og de ambitiøse danske klimamål. Samtidig vil vi diskutere de krav og begrænsninger, der kan forsinke rejsen. Læs mere og kom med ombord den 4. og 5. februar 2020. https://forsyning2100.nu/forsyningspolitisk-kompas/

Regelmodernisering? Ja tak!

Karin Klitgaard, vicedirektør i DI: – Danske forsyninger er fanget i et krydsfelt mellem muligheder og begrænsninger og mellem ambitioner og krav. Forsyningerne både kan og vil bidrage til både den grønne omstilling og indførelse af klimamålene. Men hvordan navigerer man i det farvand af muligheder, når forældet lovgivning og konstante effektiviseringskrav stikker op som […]